Úřední deska

MIKRORWGION HUSTOPEČSKO - ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2021, VČ. ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ, STŘEDNĚDOVÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021-2024, ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA – Vyvěšeno 20. 1. 2021 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2021