Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 1 Obce Bořetice schváleno na mimořádném XVI. zasedání Zastupitelstva obce Bořetice dne 13.01.2021 – Vyvěšeno 14. 1. 2021 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2021