Úřední deska

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Č.J.63920/2019-MZE-16212 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Vyvěšeno 9. 12. 2019 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2022