Upozornění na výkopové práce od 23. 11. 2020 – ČOV

Datum: 11. 11. 2020

Další fáze prací na výstavbě.

Zhotovitel kanalizace a ČOV oznamuje občanům, že v ulici u nemovitostí
č. p. 85, 207, 80/ŠKOLA/, 224, 204, 81, 79, 156, 82, 375, 488, 387, 95,
131, 490, 220, 479, 51, 71, 343 a 513 budou od 23. 11. 2020 zahájeny
výkopové práce spojené s výstavbou splaškové kanalizace. V průběhu
realizace může dojít k dočasnému omezení vstupu a vjezdu na pozemky
občanů. Vstupy budou zajištěny pomocí mobilních přechodových můstků.
Vjezd bohužel zajistit nelze. V rámci usnadnění prací zhotovitel žádá
občany, aby svá vozidla neparkovali v blízkosti výkopových prací. Do
schránek dotčených nemovitostí byl vhozen také informační leták.

Publikováno: 11. 11. 2020

RSS