Upozornění na vyhlášku o hluku

Datum: 28. 8. 2019

Upozorňujeme občany-vinaře na dodržování obecně závazané vyhlášky o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových a jiných zvukových zařízení pro plašení špačků ve vinicích, a to v době od 20:00 hodin do 6:00 hodin, kdy mají být tyto zařízení vypnuta.

Publikováno: 28. 8. 2019