Staňte se kamarádem naší farnosti - Diecézní fond PULS

Datum: 14. 5. 2018

Milí donátoři současní i budoucí,
nevím, proč autoři zvolili drsný název donátor, když by byl mnohem výstižnější název kamarád farnosti. Nebo kamarád církve, ale kdybychom utvořili složeninu po vzoru kapr (kamarád Proglasu) nebo kanoe (kamarád NOE), vznikl by nám název kacír, což by v množném čísle znělo kacíři. Tak to by asi neprošlo :-)
Chtěla bych Vás nadchnout pro nové dílo naší diecéze, přesněji otce Pavla Kafky a jeho spolupracovníků, například naší Verunky Novákové. Včera jsme byli v Hustopečích na setkání kontaktních osob. Za každou farnost hustopečského děkanátu tam byla jedna osoba. No a jak se čím dál víc dozvídám o dění kolem fondu, je mi čím dál sympatičtější, že svou registrací se člověk vlastně k ničemu konkrétnímu nezavazuje, jenom tím říká něco takového, jako: "Se mnou můžete počítat, já jsem platný člen farnosti, na mši přijdu každou neděli. Když to bude možné, přijdu i při jiných příležitostech. Osud kostela, farnosti, faráře a farníků mi není lhostejný, protože jsem tu rád."
Samozřejmě, že se počítá i s nějakým příspěvkem do fondu, ale ten je možný pojat i minimalisticky, třeba 50 korun za rok. Poslané peníze se započítávají jako platba desátku farnosti, takže tím se desátek farnosti zmenšuje. Případný přeplatek se převádí do dalšího roku.
Navíc se počítá s čím dál větší účastí farnosti na spravování tohoto fondu, cílem je, aby se jeho prostřednictvím vyhlašovaly sbírky farnosti na opravy včetně propagace. Prostě se bude vyvíjet podle vývoje v naší diecézi. Zatím jsme jedinou diecézí, která jde touto neprošlapanou cestou. Dalo by se říct, že se má fond utvářet zdola. Záleží teď jenom na nás.
Fond je určen na podporu kněží a pastorace, proto loňský výtěžek byl použit na práci kněží (farnosti), technických administrátorů, účetních (děkanství) a setkání ministrantů (diecéze).
Nebyli bychom ovšem v církvi, aby nebylo postaráno i o potřeby duchovní a duševní. Každé první úterý v měsíci v 8.30 za nás otec Pavel Kafka slouží mši svatou v kostele sv. Maří Magdalény. Prostřednictvím jeho adresy puls@dieceze.cz mu můžete napsat svůj úmysl a tento úmysl bude při mši také přednesen. V září bude sloužena mše za donátory v katedrále.
Koncem roku byl v katedrále uspořádán koncert Spirituál kvintetu. Pro letošní koncert bude muset být určitě vybráno jiné místo, protože počet donátorů rychle roste. Pro srovnání: v Bořeticích je k dnešnímu dni přihlášeno 5 lidí a třeba v Podivíně přes 50. Myslím, že je dostihneme a snad i předstihneme :-)
Registrační kartička umožňuje už dnes volný vstup do muzea na Petrově, taky na věž Petrova, na Jakuba, do kapucínské hrobky. Výčet se bude průběžně rozšiřovat.
Víc už Vás nebudu unavovat, protože všechno ostatní se dozvíte na adrese http://fond.biskupstvi.cz/ nebo se zeptáte své kontaktní osoby.
Marie Michalová

Publikováno: 14. 5. 2018