Školství

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘETICE

Adresa
ZŠ a MŠ Bořetice
691 08 Bořetice 112

Mgr. Ivana Machačová, ředitelka ZŠ a MŠ
tel.: 519 430 207; 605 728 437
e-mail: reditelna@skolaboretice.cz 
web: www.skolaboretice.cz

KONTAKTNÍ SEZNAM ZŠ a MŠ Bořetice

Základní škola – třídní učitelky
 

Základní škola

Mgr. Jiřina Ševčíková, TU 1. třída
tel. 519 430 206, kl. 24; email: sevcikova@skolaboretice.cz

Mgr. Jana Šedivá, TU 2. třída
tel. 519 430 206, kl. 24, email: sediva@skolaboretice.cz

Mgr. Eva Fraňková, TU 3. třída
tel. 519 430 206, kl. 24; email: frankova@skolaboretice.cz

BcA. Jakub Kostrhun, TU 4. třída
tel. 519 430 206, kl. 24; email:  kostrhun@skolaboretice.cz

Mgr. Markéta Poláková, TU 5. třída
tel. 519 430 206, kl. 24; email: polakova@skolaboretice.cz

Emilie Jedličová, učitelka
tel. 519 430 206, kl. 24; email: jedlickova@skolaboretice.cz

Kateřina Kolaříková, asistentka pedagoga, email: kolarikova@skolaboretice.cz
Monika Hublíková, asistentka pedagogoa po dobu PN, email: hublikova@skolaboretice.cz
Jana Šebestová, asistentka pedagogoga, email: jsebestova@skolaboretice.cz
 

Mateřská škola – kontakty

tel. 519 430 206, kl. 22; 604 755 939; email: ms@skolaboretice.cz

Bc. Radomíra Mainclová, vedoucí učitelka MŠ, email: mainclova@skolaboretice.cz
Simona Komárková, učitelka
Šárka Pregrtová, učitelka
Jiřina Zigová, učitelka

Marta Langerová, asistentka pedagoga

Školní družina – kontakty

tel.: 519 430 206, kl. 23, 519 430 207

Mgr. Radka Šebestová, vedoucí vychovatelka ŠD, email: hudekova@skolaboretice.cz
Leona Svrčková, vychovatelka ŠD

Školní jídelna - kontakty

tel.: 519 430 206, kl. 31; email: jidelna@skolaboretice.cz

Dáša Panáčková, vedoucí stravování
Ilona Mikulicová, hlavní kuchařka
Radka Punčochářová, kuchařka
Hana Dušková, kuchařka

Správní zaměstnanci - kontakty

Dáša Panáčková, účetní
tel.: 519 430 206; kl. 27, 519 430 207; email: ucto@skolaboretice.cz

Bc. Lenka Kuchyňková, administrativní pracovnice, email: kuchynkova@skolaboretice.cz

Martina Herzánová, domovnice ZŠ
Alena Kostihová, domovnice MŠ
Josef Jedlička, školník ZŠ a MŠ; tel.: 519 430 206, kl. 25

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

RNDr. Leoš Vejpustek, tel: 725 935 553, email: manazer@hustopecsko.net


ZÁKLADNÍ INFORMACE O NAŠÍ ŠKOLE A ŠKOLCE

 • Základní a Mateřská škola v Bořeticích je neúplnou školou
 • Do celostátní sítě škol byla zařazena 27. ledna 1996
 • Dne 1. září 1996 došlo k zásadní změně zařazení – k Základní škole byla připojena Mateřská škola
 • Indentifikátor zařízení – 600 112 241
 • Právní forma od 1. ledna 2001 – Příspěvková organizace
 • IČO – 708 806 46
 • Zřizovatel – Obec Bořetice

Součásti školy

 • Základní škola – IZO 102 255 075
 • Školní družina – IZO 118 400 550
 • Školní jídelna – IZO 118 400 568
 • Mateřská škola – IZO 118 400 789

Sídlo školy a umístění jednotlivých součástí

 • Oficiální adresa ředitelství - č. p. 112, 691 08  Bořetice
 • Budova č. 1 "STARÁ" budova, č. p. 112, sídlo tří tříd ZŠ a tří oddělení Školní družiny, cvičebna, ředitelna, sborovna
 • Budova č. 2 "NOVÁ" budova, č. p. 80, sídlo 2 tříd ZŠ, tělocvična, sborovna ZŠ, kabinet ZŠ
 • Budova č. 3, č. p. 488 (Dům s obecními byty a nebytovými prostory) - sídlo Školní jídelny a Mateřské školy

Veškeré důležité dokumenty týkající se naší školy nalezte ZDE.

První zmínky o vyučování v Bořeticích, neboli o školství, pocházejí z roku 1826. Tehdy se děti přicházely učit do chatrného obecního domku, aby se jim zde dostalo alespoň toho nejzákladnějšího vzdělání – psaní, čtení a základy počtů. V témže roce si vystavěl školní pomocník Jan Potůček domek. V něm se pak učilo a v roce 1830 jej obec odkoupila. V roce 1882 byla postavena dnešní "stará" škola a v roce 1930 pak i dnešní "nová" škola – Masarykova jubilejní obecná škola. Až do roku 1882 byly Bořetice přiškoleny do Velkých Pavlovic.

Pohnutá doba totalitního režimu nekompromisně zničila původní název školy, obsahující jméno prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Až dlouhých šest let po revolučním převratu v roce 1989 se na školu slavnostně vrátil čestný název "Masarykova jubilejní obecná škola" – k propůjčení došlo dne 13. března 1995. Dalším významným datem v historii bořetického školství je 1. září 1996, kdy se Základní škola a Mateřská škola spojily pod jedno společné ředitelství.