Setkání se seniory - ve stejném režimu jako loni!

Datum: 28. 11. 2021

Z důvodu stávající epidemiologické situace letos setkání se seniory neprobĕhne. Opĕt k Vám zavítají členové zastupitelstva s malou pozorností, a to v průbĕhu nedĕle 28. 11. 2021. Pokud Vás nezastihnou doma, balíček bude uložen na obci.

Publikováno: 10. 12. 2020

RSS