Podmínky prodeje na vánočním jarmarku 7. 12.

Datum: 9. 10. 2019

Zveme všechny výrobce tradičních rukodělných výrobků a vánočního zboží z naší obce, aby se přihlásili ke stánkovému prodeji na Obecním úřadě v Bořeticích.

Přivítáme také ostatní prodejce i ukázky výroby tradičních rukodělných výrobků a vánočního zboží, kteří se mohou přihlásit e-mailem na Obecním úřadě v Bořeticích s tím, že předloží návrh nabízeného sortimentu k prodeji, který jim OÚ písemně odsouhlasí. Doklad o odsouhlasení sortimentu a zaplacení vratné kauce ve výši 500 Kč bude zároveň povolenkou k prodeji. Platbu proveďte až po odsouhlasení sortimentu na účet u Komerční banky: č.ú.: 5124651/0100, variabilní symbol 7122019.

Vratná kauce je vybírána z organizačních důvodů. Přihlásit se můžete do 15. 11. 2019. E-mail: obec@boretice.cz - adresa: Obecní úřad Bořetice, Bořetice čp. 39, 691 08.

Publikováno: 9. 10. 2019