Plán práce orgánů Obce Bořetice na rok 2023

Datum: 9. 1. 2023

20. března – rada
3. dubna – rada
17. dubna – rada
26. dubna – zasedání zastupitelstva
2. května – rada
15. května – rada
29. května – rada
12. června – rada
14. června – zasedání zastupitelstva
26. června – rada
10. července – rada
24. července – rada
9. srpna – rada
21. srpna – rada
4. září – rada
6. září – zasedání zastupitelstva
18. září – rada
2. října – rada
16. října – rada
30. října – rada
13. listopadu – rada
27. listopadu – rada
6. prosince – zasedání zastupitelstva
11. prosince – rada
27. prosince – rada

Publikováno: 9. 1. 2023

RSS