Otevření MŠ a ZŠ 25. května

Datum: 12. 5. 2020

Otevření mateřské školy: po dohodě se zřizovatelem bude pravidelný provoz mateřské školy opět zahájen v pondělí 25. 5. 2020 a bude vycházet z metodického pokynu MŠMT, který byl rodičům zaslán emailem. Rodiče dětí musí nejpozději v den nástupu dítěte do mateřské školy odevzdat podepsané čestné prohlášení. Toto prohlášení mohou rodiče odevzdat také přímo v kanceláři MŠ ve čtvrtek 20. 5. nebo v pátek 21. 5. od 8 do 13 hodin. Děkujeme za spolupráci!

Otevření základní školy: v návaznosti na Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství rádi uvítáme od pondělí 25. 5. žáky 1. až 5. ročníku zpět ve škole. Prosíme rodiče, aby nejpozději v den nástupu dětí do školy doručili podepsané čestné prohlášení. Ve středu 20. 5. budou třídní učitelky rozesílat všem zákonným zástupcům žáků rozpis vzdělávacích aktivit, přestávek, konce vyučování v jednotlivých třídách, informace o stravování a školní družině. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a podporu.

Publikováno: 12. 5. 2020

Soubory ke stažení