Samospráva obce

Zastupitelstvo a rada obce

STAROSTA OBCE
František PETRÁSEK

MÍSTOSTAROSTA OBCE
Ing. Jiří MICHNA

RADA OBCE 
Ing. Lenka BUKOVSKÁ
Miroslav NÁLEŽINSKÝ
Milan HERŮFEK

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

 • František PETRÁSEK
 • Ing. Jiří MICHNA
 • Ing. Lenka BUKOVSKÁ
 • Miroslav NÁLEŽINSKÝ
 • Milan HERŮFEK
 • Bc. Lenka Kuchyňková
 • Václav SURMAN
 • Mgr. Petr ZEMÁNEK
 • Radomír ÚJEZDSKÝ
 • Jaroslav BUREŠ
 • Václav PETRÁSEK
 • Ing. Marek POLÁK
 • Ing. Stanislav NOVÁK
 • Mgr. Radim ŠEBESTA
 • Ing. Petr MACHAČ

Výbory dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb.

VÝBOR FINANČNÍ

Předseda výboru:     
Jaroslav BUREŠ

Členové výboru:
Ing. Petr Machač, Mgr. Radim Šebesta, Lenka Pilařová, Bc. Lenka Kuchyňková

VÝBOR KONTROLNÍ

Předseda výboru:
Ing. Marek POLÁK

Členové výboru:
Mgr. Petr Zemánek, Radomír Újezdský ml., Tomáš Langer, Pavel Kuchyňka, Ing. Jan Michal, Ing. Stanislav Novák

Komise dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb.

KULTURNÍ KOMISE

Předseda komise:
Ing. Lenka BUKOVSKÁ

Členové komise:
Marie Vyhňáková, Helena Petrásková, Mgr. Dagmar Popovská, DiS., Ing. Lucie Dufková, DiS., Jana Hluchá, JUDr. Jana Zemánková, Jana Procházková, Dagmar Chrástková

 

STAVEBNÍ KOMISE

Předseda komise:
Milan Herůfek

Členové komise:
Miroslav Náležinský, Ing. Karel Mikulica, Ota Ševčík, Vojtěch Bystřický

PŘESTUPKOVÁ KOMISE 

Předsedkyně komise:
Mgr. Vendula Janštová

Členové komise:
Alena Švástová, František Petrásek, Jana Hluchá