Informační systém - značení obce Bořetice

Datum: 8. 1. 2019

Obec Bořetice připravuje na rok 2019 investici na instalaci jednotného informačního - značení (směrovky). Tímto bychom chtěli nabídnout možnost pro podnikatelské subjekty v obci Bořetice umístit si na směrových místech směrovky svých firem, které budou jednotného tvaru a grafiky.

Obec bude svou spoluúčastí finančně hradit projekt, instalaci stožárů pro montáž směrovek a dále montáž směrovek k veřejným objektům, podnikatelské subjekty si hradí směrovou tabulku každý sám. Orientační cena za jednu směrovku bude cca 600 Kč až 1 000 Kč podle toho, jestli bude směrovka jednostranná nebo oboustranná. Zájemci o zařazení do informačního systému značení se mohou hlásit do konce února 2019 na e-mailové adrese obec@boretice.cz, nebo osobně na obecním úřadě.

Publikováno: 8. 1. 2019