Bořetická uzlovačka

Datum: 16. 1. 2016

* sobota 16. ledna v KD

Kdo:   čtyřčlenná družstva v kategoriích mladší a starší žáci. Jednotlivci, max. čtyři z každé kategorie (kategorie mladší – starší)

 Jedná se o soutěž ve vázání uzlů uvedených ve Směrnici pro hru Plamen na disciplínu „požární útok CTIF“, tedy plochá spojka, lodní smyčka, tesařský uzel, úvaz na proudnici.

 Provedení disciplíny:

Soutěží mezi sebou dvě družstva, kdy se postupuje vyřazovacím způsobem. Stejný způsob je i u jednotlivců (člen družstva nemůže startovat za jednotlivce). Každé družstvo (jednotlivec) se postaví na startovní čáru a vázání uzlů se provádí postupně až do uvázání posledního uzlu a odstoupení od stojanu na startovní čáru. Rozlosování pořadí bude provedeno na místě.

 Hodnocení:

Vyhrává rychlejší družstvo (jednotlivec) z dvojice, které pak postupuje do dalších kol. Rozhodující pro postup do dalšího kola je rychlost a správnost uvázání uzlů (postup vázání uzlů dle Směrnic hry Plamen).

 Přihláška:

Tu zašlete v elektronické formě se jmenným seznamem soutěžících pro družstvo a jednotlivce na adresu: SDH.Boretice@email.cz  do 8. ledna 2016 Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel. Případné dotazy budou zodpovězeny na tel. čísle 721 738 683.

Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže.

Těšíme se na Vaši účast.

Milan Foler

starosta SDH Bořetice

Publikováno: 14. 12. 2015

RSS