Fotogalerie

19. červen 2019 - Pasování školáků na OÚ

Termín: 24. 6. 2019

Na konci školního roku pan starosta přivítal 13 budoucích prvňáčků naší ZŠ.

Foto Martina Langerová, děkujeme.

16. červen 2019 - Závěrečné vystoupení MŠ a ZŠ

Termín: 24. 6. 2019

Foto: Filip Švásta

1. červen - Dětský den na hřišti

Termín: 7. 6. 2019

Na dětský den do Bořetic dorazilo se svými rodiči bezmála 60 dětí. Odměnou jim bylo krásné počasí, bohatý program a zasloužené občerstvení. Děkujeme členkám kulturní komise obce za organizaci celé akce a Mysliveckému spolku Bořetice, Republice Kraví hora, Tenisovému klubu Bořetice, TJ Sokol Bořetice, Sboru dobrovolných hasičů Bořetice a všem holkám i klukům, kteří připravili pro děti jednotlivé disciplíny. A především děkujeme vám všem, kteří jste přišli.

Foto Filip Švásta

23. květen 2019 - Mezinárodní cvičení DARK BLADE 2019 nad Bořeticemi

Termín: 27. 5. 2019

Děkujeme panu Robertu Stohanzlovi za poskytnuté fotografie.

27. duben 2019 - Pálení čarodějnic

Termín: 30. 4. 2019

I přes nepřízeň počasí se na našem hřišti sešlo okolo 40 "dětských" čarodějnic a čarodějů, aby plnili úkoly v připravených soutěžích. A poté, za odměnu si opekli špekáčky a vybrali dárečky na památku.

Foto Filip Švásta

Duben 2019 - Rozkvetlá krása v Bořeticích

Termín: 30. 4. 2019

Již tradičně se v ulice Za humny II stala v dubnu nejkrásnější ulicí v obci.

Foto Filip Švásta.

21. duben 2019 - Velikonoční košt

Termín: 24. 4. 2019

Statistika

K degustaci předloženo:celkem 526 vzorků:
bílých vín
287 vzorků
růžových vín 38 vzorků
červených vín 201 vzorků

Absolutní šampión výstavy – AŠV: 478 – CSG+Me, 2018 Vinařství Čotkovi, Kobylí
Šampión bílých vín – ŠBV: 137 – Ryzlink rýnský, 2015 Václav Petrásek, Bořetice
Šampión červených vín – ŠČV: 495 – Svatovavřinecké, m.z.v. 2017 Vinařství Novák, Bořetice
Šampion bílých mladých vín – ŠBMV: 101 – Děvín, 2018 Vinařství Baraque, Vrbice
Nejlépe hodnocená kolekce vín: Vinařství Hempl, Bořetice

Katalog on-line

Velikonoce 2019 - Hrkání

Termín: 24. 4. 2019

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Vedle toho jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně. Ke zvykům, jejichž tradice nezmizela a nezanikla, patří řehtání (hrkání). 

Na tuto tradici jsme navázali u nás v Bořeticích v loňském roce, pozvolna. A letos jsme pokračovali.

Za fotografie děkujeme paní Zuzaně Čumpové a Kláře Vyhňákové.

6. duben 2019 - Ukliďme Bořetice

Termín: 9. 4. 2019

V sobotu 6. dubna proběhla v Bořeticích poprvé, ale určitě ne naposledy akce Ukliďme Bořetice. I přes nepříznivé počasí se několik desítek našich občanů sešlo a udělalo velký kus práce. Děkujeme všem za účast a pomoc!

Bohužel i přes to se ihned v neděli ráno se Bořetice probudily do velkého nepořádku. Zapálená popelnice, zničená zastávka u Mlýna a vysypaný kontejner na sklo byly nemilým překvapením.

31. březen 2019 - Vítání nových občánků

Termín: 1. 4. 2019

Do naší obci byli přivítáni tito noví občánci:

Stefan Pindeak, Jáchym Dufek, Adéla Buchtová
Elena Gočiková, Václav Stárek
Michal Bureš, Viola Malinková, Anna a Barbora Křivánkovy
Adriana Langerová, Adam Ostřížek, Martin Dvořáček
Ellena Mátlová, Štěpán Babáček, Rozálie Fridrichová

10. březen 2019 - Slavnostní Shromáždění představitelů SDH okresu Břeclav

Termín: 19. 3. 2019

Bořetický víkend

V sobotu 9. března 2019 hostili kolegové z SDH Bořetice mladé závodníky na 4. ročníku Bořetické soutěže v uzlování. Od rána to hučelo v krásně malovaném sále jak ve včelím úle. Mladí hasiči bojovali s lany s nadšením a touhou zvítězit. Vždy ale ve stylu fair play.
A protože dobrovolní hasiči z SDH Bořetice jsou plní energie a vstřícnosti, následující ráno, v neděli 10. března 2019, přivítali v místním kulturním domě účastníky slavnostního Shromáždění představitelů SDH okresu Břeclav. Shromáždění zhodnotilo práci roku 2018 a na závěr byla předána ocenění jednotlivcům i sborům za jejich dosavadní práci.
Tímto ještě jednou bych ráda poděkovala SDH Bořetice za pomoc a perfektně připravený prostor pro konání uvedeného shromáždění. Velké poděkování patří ale i všem aktivním dobrovolným hasičům okresu Břeclav nejen za práci, čas a srdce, které věnují této dobrovolné činnosti.
Děkuji. Žárská Leona, starostka OSH Břeclav

9. březen 2019 - Soutěž mladých hasičů v uzlované

Termín: 18. 3. 2019

V sobotu 9. 3. 2019 se konala v kulturním domě v Bořeticích už čtvrtá Bořetická uzlovačka. Za domácí největšího úspěchu dosáhla Katka Folerová, která vyhrála v kategorii starší žáci. Gratulujeme.
V rámci navazující neděle jsme na témže místě hostili slavnostní shromáždění SDH celého okresu Břeclav. SDH Bořetice bylo v rámci toho oceněno Medailí OSH za zásluhy reprezentované dlouhodobou dobrou prací.
Děkujeme obci Bořetice za poskytnuté prostory a medaile a sponzorům za pěkné ceny pro soutěžící.
Mgr. Petr Zemánek, starosta SDH Bořetice
Foto: Tomáš Langer
Děkujeme.

2. únor 2019 - Krojový ples

Termín: 1. 3. 2019

Fotografie poskytla rodina Machačova, děkujeme.

23. únor 2019 - Reprezentační ples Kravihorské republiky II

Termín: 26. 2. 2019

Za poskytnuté fotografie děkujeme paní Ivě Hermanové z Třebíče.

23. únor 2019 - Reprezentační ples Kravihorské republiky

Termín: 25. 2. 2019

Za poskytnutí fotografií děkujeme p. Robertu Stohanzlovi.

19. leden 2019 - Hasičský ples

Termín: 24. 1. 2019

Sólo podpořilo dobrou věc, na Nadaci hasičů a policistů se vybralo krásných 4 530 korun.
Hráli již tradiční "The teachers".

Foto: SDH Bořetice

Leden 2019 - Sklepy pod Kraví horou pod sněhem

Termín: 13. 1. 2019

Za poskytnutí fotografií děkujeme p. Robertu Stohanzlovi.

6. leden 2019 - Tříkrálová sbírka v Bořeticích

Termín: 13. 1. 2019

V naší obci se při tříkrálové sbírce vybralo krásných 63 684 Kč! Děkujeme všem za milé přijetí a štědré příspěvky.

5. leden 2019 - Valná hromada SDH Bořetice

Termín: 13. 1. 2019

ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU ZA ROK 2018

Sestry a bratři, vážení hosté,

letošní zprávu o činnosti jsem se snažil ladit pozitivně. Při jejím zpracovávání, resp. skládání myšlenek o událostech sboru v roce 2018 jsem si uvědomil, že se – slovy klasika – nic zásadního nestalo, což je jednoznačně pozitivní, protože tím pádem bude zpráva stručná.

Ve svých předchozích zprávách o činnosti jsem si vždy povzdechnul nad trvalým úbytkem členské základny, resp. nad tím, že do práce sboru či jednotky jsou zapojeni stále jedni a titíž členové. To se ani letos bohužel nezměnilo, takže si lehce negativně povzdechnu znovu a pozitivně naladěn budu pokračovat dále.

Oproti minulému roku je jednoznačně pozitivnější naše sportovní činnost. V minulé zprávě jsem psal, že na sezónu 2017 bychom všichni asi chtěli hodně rychle zapomenout, protože se náš tým mužů dal dohromady pouze na domácí soutěž. Naštěstí v sezóně 2018 tyto starosti odpadly, protože náš sportovní tým mužů nevyvinul činnost naprosto žádnou, tudíž není o čem referovat, na co vzpomínat, a tedy ani na co zapomínat a kritizovat. Jediným sportovním počinem v roce 2018 bylo poskládání ad hoc týmu složeného převážně z členů jednotky na akci „Hasičský den“ dne 9. 6. 2018, kterou zorganizovali naši Gumídci, za což jim patří velký dík. Důvody neutěšeného stavu jsem také již rozebíral v minulých zprávách, tudíž si nebudu zbytečně negativně dráždit hlasivky.

Pozitivní je také tradičně práce s mládeží. Sice musím sebekriticky sypaje si popel na hlavu přiznat, že moc nevím, co konkrétně naše hasičská mládež dělá, ale podle mě je důležité, že vůbec něco dělá a dostatečně zaměstnává všechny naše vedoucí mládeže, což mne činí šťastným a spokojeným. Více se určitě dozvíme ve zprávě o činnosti mladých hasičů. Na konci 2017 sbor pro děti a jejich rodiče uspořádal výlet za profesionálními hasiči do Brna a do hasičského muzea, na tuto akci bychom chtěli začátkem roku 2019 navázat návštěvou Krajského operačního a informačního střediska a dalším doprovodným programem, podrobnosti se mladí hasiči a jejich rodiče včas dozví.

Událostí roku 2018 je jednoznačně zahájení výstavby hasičské zbrojnice, což je samo o sobě pozitivní. Ještě pozitivnější je fakt, že výstavbu zbrojnice můžeme prožívat mnohem intenzivněji, protože se dostala do časového skluzu a práce se na zimu prakticky zastavily na úrovni nedokončených obvodových zdí, a my se tak můžeme mnohem déle těšit např. na přeložku NN, dokončení obvodových stěn, střechy atd. Můžeme se také těšit na to, že termín dokončení v listopadu 2019 bude dodržen.

Dovolte mi se krátce zmínit také o letošních volbách do zastupitelstev obcí, kde i bořetičtí hasiči měli své želízko v ohni. Pozitivní je určitě zisk čtyř mandátů a celkově druhé místo Zapálených pro Bořetice, což se přeneslo i do vedení obce, které se také určitě stalo pozitivnějším.

Dalším skvělým pozitivem je počet zásahů v obci. Díky pokročilé odborné přípravě členů zásahové jednotky se podařilo počet mimořádných událostí v obci zredukovat na jednu jedinou. Kvituji také fakt, že se jednotka rozhodla vstoupit do systému tzv. „first responderů“, podařilo se jí získat dotaci na nákup nového DA a po vstupu Marušky Langerové se stala alespoň trochu genderově vyváženější. Podrobnosti nám přednese jistě pozitivně naladěný velitel JSDH.

Závěrem bych chtěl poděkovat obci Bořetice za finanční i nefinanční podporu činnosti SDH, jednotky a mladých hasičů, celému výboru a všem členům a členkám SDH, jednotky i Gumídků, kteří se podílejí na činnosti sboru.

Sestry a bratři, vážení hosté, přeji vám i vašim rodinám do roku 2019 hlavně pevné zdraví a pozitivní myšlení.

V Bořeticích dne 5. 1. 2019

J. Michna, náměstek starosty SDH Bořetice

28. prosinec 2018 - Žehnání mladého vína

Termín: 2. 1. 2019

Za fotografie děkujeme p. Robertu Stohanzlovi.

16. prosinec 2018 - Mezinárodní turnaj minipřípravky v Malackách

Termín: 19. 12. 2018

V neděli 16. 12. minipřípravka Celtic Bořetice/FK Vrbice skončila na 4. místě z 10 účastníků na mezinárodním turnaji v Malackách. Kluci vyhráli svoji skupinu ve které vyhráli 3 zápasy a 1 x remizovali. Následně porazili 2 : 0 Miravu ve čtvrtfinále. V semifinále remizovali s pozdějším vítězem Karlovou Vsí u Bratislavy 2 : 2. Následovaly penalty po kterých vypadli a nakonec skončili na 4. místě v turnaji po prohře s favoritem turnaje ČSFA Malacky A. Nejlepším střelcem a hráčem mužstva byl Mikuláš Gloza, který dal 7 z celkových 9 vstřelených branek. Prohru na penalty v semifinále kluci pořádně obrečeli.

Text a foto: Luděk Gloza, děkujeme!

12. prosinec 2018 - Zpívání koled s Deníkem

Termín: 17. 12. 2018

Za fotografie děkujeme p. Robertu Stohanzlovi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Archiv: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

RSS