Dotazník - Vývoj obce Bořetice po roce 2005

Datum: 6. 4. 2018

Dotazník k bakalářské práci se zaměřuje na vývoj obce Bořetice po jejím vítězství v soutěži Vesnice roku 2005. Vaše odpovědi pomohou nastínit, jak se obec změnila za uplynulou dekádu a jaký pohled na změny mají její občané. Dotazník obsahuje 20 otázek a jeho vyplnění Vám zabere maximálně 10 minut.

Publikováno: 6. 4. 2018