ČOV - žádost o vyklízení pozemků u příjezdové komunikace

Datum: 13. 10. 2020

OÚ Bořetice upozorňuje občany, že započaly přípravné práce k budování čističky odpadních vod. Žádáme majitele pozemků v trati Tálky, kde bylo provedeno vytyčení středové osy příjezdové komunikace, aby od středové osy ve vzdálenosti 2,5 m na obě strany vyklidili pozemky. Jedná se o pozemky od domu čp. 512 Cvingráfovi směrem ke kolejím.

Publikováno: 13. 10. 2020

RSS