ČOV – harmonogram prací do konce roku 2020

Datum: 3. 11. 2020

ZDE naleznete plánované práce do konce letošního roku.

Oznámení prací na nových stokách - začátek prací dne 16. 11. 2020.

Oznamujeme občanům nemovitostí č.p. 141, 329, 317, 280, 415, 551, 126, 205 a 41, že od 16. 11. 2020 budou v jejich ulici zahájeny výkopové práce spojené s výstavbou splaškové kanalizace. V průběhu realizace může dojít k dočasnému omezení vstupu a vjezdu na Vaše pozemky. Vstupy budou zajištěny pomocí mobilních přechodových můstků. Vjezd bohužel zajistit nelze. V rámci usnadnění prací Vás však žádáme, abyste svá vozidla neparkovali v blízkosti výkopových prací. Do schránek Vám bude vhozen také informační leták.

Publikováno: 3. 11. 2020

RSS