5. listopadu 2010 - Ustavujicí veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bořetice

Datum: 5. 11. 2010

Složení slibu členů nově zvoleného Zastupitelstva obce Bořetice s následnou volbou starosty, místostarosty a třech členů rady pro volební období 2010-2014.

Seznam členů Zastupitelstva obce Bořetice pro volební období 2010- 2014

Václav Surman - starosta obce Bořetice

JUDr. Jana Zemánková - místostarosta obce Bořetice

Ing. Libor Popovský - člen Rady obce Bořetice

Ing. Jiří Michna - člen Rady obce Bořetice

Ing. Lenka Bukovská - člen Rady obce Bořetice

Václav Petrásek - člen Zastupitelstva obce Bořetice

Ing. Stanislav Novák - člen Zastupitelstva obce Bořetice

Milan Herůfek - člen Zastupitelstva obce Bořetice

Jiřina Odstrčilová - člen Zastupitelstva obce Bořetice

Jaroslav Procházka - člen Zastupitelstva obce Bořetice

Mgr. Jaromír Hamala - člen Zastupitelstva obce Bořetice

Vojtěch Bystřický - člen Zastupitelstva obce Bořetice

Vladimír Langer - člen Zastupitelstva obce Bořetice

Ing. Marek Polák - člen Zastupitelstva obce Bořetice

Dagmar Popovská, DiS. - člen Zastupitelstva obce Bořetice