30. září 2015 - Osmdesátiny pana Václava Pazderky

Datum: 30. 9. 2015

Dlouholetý spolupracovník naší obce, pan Václav Pazderka, oslavil své 80. narozeniny. Popřát hodně zdraví mu přišli zástupci obce, pan starosta a paní místostarostka.