28. červen 2014 - Soutěž mladých hasičů v Bulharech II

Datum: 30. 6. 2014

Soutěží v Bulharech letošní sezóna mladých hasičů skončila. Děkujeme Milanu Folerovi, Markétce Polákové a Dášce Popovské za celoroční vedení mladých hasičů.

Díky patří samozřejmě i všem dětem, které mladé hasiče po celý rok poctivě navštěvovaly, a jejich rodičům!