19. červen 2013 - Pasování školáků

Datum: 20. 6. 2013

19. června pasoval starosta obce Václav Surman devět předškoláků na školáky.
Za přípravu krásného vystoupení předškoláků patří poděkování ředitelce školy a celému učitelskému sboru z MŠ.