17. květen 2014 - Přehlídka mužáckých sborů z Modrých Hor

Datum: 19. 5. 2014

V sobotu 17. 5. vystoupilo v Němčičkách pět mužáckých sborů z okolních obcí: Presúzní sbor z Velkých Pavlovic, Svodničan z Bořetic, Mužáci z Němčiček, Mužáci z Kobylí a Mužáci z Vrbice.