VZPOMÍNKOVÝ KONCERT NA FRANTIŠKA MELICHARA A VILKU BUCHTOVOU 

Datum: 25. 9. 2017

21. října 2017 ve 20.00 hodin, Sokolovna Velké Pavlovice. Účinkuje Hanáckoslovácký krúžek a BROLN s Lidkou Malhockou a dalšími sólisty. 

Vstupné 90,- Kč. Předprodej vstupenek s místenkami na Ekocentru Trkmanka od 2. 10. 2017
na místě před koncertem bez místenek také 90,- Kč

Vzpomínkový koncert na zakladatele Slováckého krúžku ve Velkých Pavlovicích
V letošním roce si připomínáme výročí narození i úmrtí pana Františka Melichara (1937 – 1997) a zároveň 40 let od založení Slováckého krúžku ve Velkých Pavlovicích. Pan František Melichar byl, společně s paní Vilkou Buchtovou, zakladatelem a dlouholetým vedoucím Slováckého krúžku, a v 70. letech se zasloužil o obnovení krojovaných hodů. Významnou měrou přispíval paní Zdence Jelínkové (etnochoreoložka) a jejímu sběru lidové kultury u nás a sám se tak podílel na zachovávání a předávání lidových prvků, a tance především, dalším generacím. Díky spolupráci se Zdenkou Jelínkovou si Velké Pavlovice získaly pověst obce s bohatou a rozvinutou lidovou kulturou a staly se pomyslným centrem jižního Hanáckého Slovácka. Účinkovat bude Hanáckoslovácký krúžek z Velkých Pavlovic, který předvede některé lidové tance a písně z Hanáckého Slovácka a také BROLN, se kterým zazpívají jeho sólisté a členové Melicharovy rodiny, Lidka Malhocká (roz. Melicharová), synové Štěpán a František Melichar ml., významní regionální verbíři.

Publikováno: 25. 9. 2017