VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN

Datum: 30. 8. 2017

Srpen/září 2017. Pracovníci jsou řádně označeni, taktéž jejich vozidla, a na vyžádání se prokáží pověřením společnosti E.ON.

Publikováno: 30. 8. 2017

Soubory ke stažení