Novinky

Přerušená dodávka el. energie - 6. 3.

Termín: 22. 2. 2019

Společnost E.ON oznamuje, že ve středu 6. 3. 2019 bude přerušena dodávka elektrické energie od 8:00 do 14:30 hodin: Trafostanice Manex, část ulice Hlavní od čp. 421 a 457 po čp. 231 a 274, včetně čp. 535. Dále p.č. 1630/2, 811,1206,803, a 781 - čerpací stanice. 

Pozvánka na zastupitelstvo

Termín: 13. 2. 2019

27. února od 18 hod

Pozvánka na vinařský zájezd

Termín: 11. 2. 2019

Republika Kraví hora pořádá „Poznávací vinařský zájezd Wine trip bohemia“ po vinařství České republiky. Který se koná v termínu od 1. do 3. března 2019. Informace u všech členů vlády KHR a na vývěskách obce a KHR. Cena zájezdu je 3.500 Kč. Přihláška u K. Pilaře tel. 724 964 250 nebo u Ing. St. Nováka  tel 606 025 924 nebo osobně.

Pracovní doba OÚ - jarní prázniny

Termín: 7. 2. 2019

Pracovní doba OÚ v době od 11. do 15. února 2019 (jarní prázdniny)
Pondělí                 7:00 – 11:00                             12:00 -16:00
Úterý                    7:00 – 11:00                              12:00 – 14:00
Středa                    7:00 – 11:00                             12:00 -16:00
Čtvrtek                  zavřeno
Pátek                     zavřeno

Hledá se fotograf

Termín: 5. 2. 2019

Hledáme fotografa kulturních akcí v Bořeticích

V případě zájmu a pro více informací prosím kontaktujte mistostarosta@boretice.cz

Výzva - kontrola firemních údajů

Termín: 4. 2. 2019

Vážení podnikatelé, zkontrolujte si prosím údaje a informace o svých firmách na webu obce. Veškeré změny a úpravy (včetně loga) lze zasílat na webboretice@seznam.cz

Zájezd na koupání do Mošoně

Termín: 4. 2. 2019

Svaz zdravotně postižených pořádá zájezd na koupání do Mošoně 9. 3. 2O19. Zájemci se mohou hlásit u paní Marie Hrabalové č. 128.

Nové fotografie

Termín: 24. 1. 2019

Informační systém - značení obce Bořetice

Termín: 8. 1. 2019

Obec Bořetice připravuje na rok 2019 investici na instalaci jednotného informačního - značení (směrovky). Tímto bychom chtěli nabídnout možnost pro podnikatelské subjekty v obci Bořetice umístit si na směrových místech směrovky svých firem, které budou jednotného tvaru a grafiky.

Obec bude svou spoluúčastí finančně hradit projekt, instalaci stožárů pro montáž směrovek a dále montáž směrovek k veřejným objektům, podnikatelské subjekty si hradí směrovou tabulku každý sám. Orientační cena za jednu směrovku bude cca 600 Kč až 1 000 Kč podle toho, jestli bude směrovka jednostranná nebo oboustranná. Zájemci o zařazení do informačního systému značení se mohou hlásit do konce února 2019 na e-mailové adrese obec@boretice.cz, nebo osobně na obecním úřadě.

Kalendář svozu odpadu 2019

Termín: 3. 1. 2019

Upozornění na dlouhodobou výluku nádraží v Brně

Termín: 30. 11. 2018

V Brně začne 9. prosince rozsáhlá výluka hlavního nádraží, která potrvá až do prosince 2019. Během této výluky nebude většina vlaků zajíždět na hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic v Brně a bude zavedena náhradní autobusová a tramvajová doprava.

Přehled změn a schéma výluky nalezne v informačním letáku zde: https://www.idsjmk.cz/kestazeni/VVVB2018.pdf

Jízdní řády vlaků na jednotlivých tratích jsou k dispozici zde: https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/
 

Otevírací doba sběrného dvoru

Termín: 6. 11. 2018

SBĚRNÝ DVŮR BOŘETICE UPOZORŇUJE, ŽE JE OTEVŘEN každou středu od 13 do 17 hodin a sobotu dopoledne od 7 do 12 hodin. 

GDPR a činnost místních spolků

Termín: 10. 9. 2018

Místní spolky, ať už jsou to hasiči, fotbalisté, zahrádkáři, myslivci, ochotníci či klub žen, má snad každá obec. V souvislosti s nařízením GDPR měli i členové těchto spolků několik otázek na Úřad pro ochranu osobních údajů, který odpovědi na ty nejdůležitější zveřejnil v rubrice „Často kladené otázky k činnosti spolků“. Dozvíte se v ní, že pro vedení seznamu členů spolku není třeba souhlasu, jelikož pravidla pro vedení evidence členů spolku stanoví přímo občanský zákoník v § 236. Jedná se tedy o splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) obecného nařízení GDPR. GDPR nebrání ani použití dobrovolně sdělených čísel telefonů a e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení (zpravodajů), které se realizuje na základě oprávněného zájmu spolku pod písmenem f) výše citovaného článku 6 GDPR. Pro běžné činnosti spolku tak není třeba souhlasu členů, avšak situace je jiná, pokud by došlo ke zveřejnění seznamu členů, ke kterému je souhlasu členů již třeba, jelikož to říká § 236 OZ. Souhlasu není třeba ani při zveřejňování fotografií z pořádaných společenských akcí, veřejných vystoupení, na nichž jsou zachyceni návštěvníci akce a širší veřejnost. Zde se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup podle § 84 a násl. OZ, který upravuje pořizování podobizny. V případě veřejně provozovaných aktivit, např. u sportu, je možné zveřejňovat např. jmenné údaje spolu s fotografií hráče rovněž bez jeho souhlasu, jelikož určitá forma prezentace je nezbytná a přirozená a je dovoleným zpracováním na základě oprávněného zájmu sportovního klubu. Odpovědi na další otázky týkající se činnosti spolků si můžete přečíst ZDE.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

s pozdravem

-- 
RNDr. Leoš Vejpustek
manažer Centra společných služeb
Mikroregionu Hustopečsko
manazer@hustopecsko.net

Celoroční provoz sběrného dvora

Termín: 5. 9. 2017

Středa: zimní čas 13–17 hod, letní čas 14–18 hod.
Sobota: 7˜–12 hod.

KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU

Termín: 14. 1. 2017

E-mail: webboretice@seznam.cz, posílejte své tipy, fotografie, informace. Předem děkujeme!

Archiv: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008