Novinky

Omezené ordinační hodiny MUDr. Barnášové ve středu

Termín: 15. 10. 2018

MUDr. Barnášová oznamuje, že ve středu 17. října 2018 bude ordinovat pouze do 10:00 hodin z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

Uzavřený MěÚ ve V. Pavlovicích

Termín: 15. 10. 2018

Městský úřad Velké Pavlovice oznamuje, že až do konce tohoto týdne neúřaduje z technických důvodů.

Vypnutá elektrická energie ve středu

Termín: 15. 10. 2018

E.ON ČR oznamuje občanům, že ve středu 17. října 2018 bude vypnuta elektrická energie v době od 8:00 do 15:00 hodin v části obce: ulice k Vrbici obě strany, ulice u Járku, Humna u autobusové zastávky obě strany, ulice od křižovatky na Multni  až k vlakovému nádraží obě strany, ulice kolem nádraží, ulice Hlavní obě strany, ulice Tálky od budovy ZŠ obě strany, ulice Školní od zdravotního střediska ke škole obě strany, ulice Jerycho obě strany, ulice Tálky u kostela od čp. 541 do čp. 507 a čp. 76.

Výsledky senátních voleb

Termín: 15. 10. 2018

Rostislav Koštial (ODS): 180 platných hlasů, Libor Nazarčuk (ANO): 45 platných hlasů.

Počet voličů: 226, počet odevzdaných obálek: 225. Volební účast 21,69 %.

Senátorem za Břeclavsko se stal R. Koštial.

Vyklizení "dílků"

Termín: 12. 10. 2018

Zemědělské družstvo Bořetice žádá uživatele dílků za "Jezerským", aby vyklidili dílky od úrody a tyček. V pondělí 15. října 2018 bude provedena orba. 

Sběr starého papíru

Termín: 11. 10. 2018

Táborníci z Kdousova pořádají podzimní sběr starého papíru, a to ve čtvrtek 18. 10. 2018. Svoz bude probíhat od 17.00 hodin tradičním způsobem. Pokud nám chcete přispět, nechte prosím starý papír na viditelném místě před svým domem. za organizátory děkuje Lenka Bukovská.

Žádost o články do zimních BL

Termín: 9. 10. 2018

Vážení občané a přispěvatelé do Bořetických listů, jménem redakční rady si vás dovolujeme požádat o Vaše články a fotografie do zimního/vánočního čísla. Své příspěvky prosím zasílejte na webboretice@seznam.cz do neděle 11. listopadu 2018.

Výsledky 1. kola voleb do Senátu ČR

Termín: 6. 10. 2018

Výsledky naší obce naleznete ZDE.

Výsledky voleb do ZO

Termín: 6. 10. 2018

Zvolení zastupitelé:
Vinaři za obec krásnější - 5 mandátů: František Petrásek, M. Náležinský, V. Petrásek, Ing. S. Novák a R. Újezdský st.
Zapálení pro Bořetice - 4 mandáty: Ing. J. Michna, Ing. L. Bukovská, Ing. M. Polák a Mgr. P. Zemánek
KDU-ČSL - 3 mandáty: V. Surman, Ing. P. Machač a Bc. L. Kuchyňková
Za rozvoj Bořetic - 2 mandáty: M. Herůfek st. a Mgr. Radim Šebesta
Bořetice naše dědina - 1 mandát: J. Bureš

Volební účast 64,69 %, podrobné výsledky na volby.cz

Poslední informace ohledně pátrání po p. Dohnálkovi

Termín: 5. 10. 2018

Pátrání po pohřešovaném seniorovi neustále pokračuje. Do současné doby jsme provedli již několik rozsáhlých akcí, kterých se zúčastnily desítky policistů, ale také hasičů. V rámci pátrání byl prohledán nejen lesní a polní terén, ale také přilehlé vodní plochy.

Při hledání nám pomáhali kolegové z Letecké služby, ovšem ani nasazení vrtulníku nepřineslo kladný výsledek. Dokonce jsme využili jihomoravské kynology ze Svazu záchranných brigád, kteří vytipovaná místa prohledali se speciálně cvičenými psy.

Kromě popsaných informací lze doplnit, že jsme provedli celou řadu dalších úkonů. Samozřejmě, že jsme v kontaktu s lidmi, s nimiž měl senior osobní vazby. Nepřetržitě prověřujeme veškeré informace, které od občanů získáváme. Jsme také ve styku se starosty obcí, v jejichž katastru byl senior spatřen naposled.

Jak jsme již uvedli, policisté budou v hledání seniora pokračovat i nadále. I když je pátrání doposud bezúspěšné, chtěli  bychom touto cestou poděkovat všem, kteří byli doposud ochotni a jakkoliv nám při hledání seniora pomohli. Zároveň upozorňujeme občany, aby s Policií ČR spolupracovali i nadále a sami nepodnikali žádné riskantní kroky, které by mohly negativně ovlivnit průběh pátrání.

Za Policii ČR por. Mgr. Kamila Haraštová, tisková mluvčí

Podmínky prodeje jarmarku 2018

Termín: 3. 10. 2018

Na sobotu 8. 12. 2018 připravuje OBEC BOŘETICE ve spolupráci s dobrovolnými sdruženími působícími v obci V Á N O Č N Í J A R M A R K
 
Zveme všechny výrobce tradičních rukodělných výrobků a vánočního zboží z naší obce, aby se přihlásili ke stánkovému prodeji na Obecním úřadě v Bořeticích.
Přivítáme také ostatní prodejce i ukázky výroby tradičních rukodělných výrobků a vánočního zboží, kteří se mohou přihlásit emailem na Obecním úřadě v Bořeticích s tím, že předloží návrh nabízeného sortimentu k prodeji, který jim OÚ písemně odsouhlasí.
 
Doklad o odsouhlasení sortimentu a zaplacení vratné kauce ve výši 500 Kč bude zároveň povolenkou k prodeji. Platbu proveďte až po odsouhlasení sortimentu na účet u Komerční banky: č.ú.: 5124651/0100, variabilní symbol 8122018.
Vratná kauce je vybírána z organizačních důvodů.
Přihlásit se můžete do 31. 10. 2018.
email: obec@boretice.cz
adresa: Obecní úřad Bořetice, Bořetice čp. 39, 691 08.

Pozvánka na zájezd do Mošoně

Termín: 26. 9. 2018

Svaz zdravotně postižených pořádá zájezd na koupání do Mošoně 20. 10. 2018 . Zájemci se mohou hlásit u paní Marie Hrabalové č.p. 128.

Začátek topné sezóny - informace

Termín: 26. 9. 2018

Provozování komínů

GDPR a činnost místních spolků

Termín: 10. 9. 2018

Místní spolky, ať už jsou to hasiči, fotbalisté, zahrádkáři, myslivci, ochotníci či klub žen, má snad každá obec. V souvislosti s nařízením GDPR měli i členové těchto spolků několik otázek na Úřad pro ochranu osobních údajů, který odpovědi na ty nejdůležitější zveřejnil v rubrice „Často kladené otázky k činnosti spolků“. Dozvíte se v ní, že pro vedení seznamu členů spolku není třeba souhlasu, jelikož pravidla pro vedení evidence členů spolku stanoví přímo občanský zákoník v § 236. Jedná se tedy o splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) obecného nařízení GDPR. GDPR nebrání ani použití dobrovolně sdělených čísel telefonů a e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení (zpravodajů), které se realizuje na základě oprávněného zájmu spolku pod písmenem f) výše citovaného článku 6 GDPR. Pro běžné činnosti spolku tak není třeba souhlasu členů, avšak situace je jiná, pokud by došlo ke zveřejnění seznamu členů, ke kterému je souhlasu členů již třeba, jelikož to říká § 236 OZ. Souhlasu není třeba ani při zveřejňování fotografií z pořádaných společenských akcí, veřejných vystoupení, na nichž jsou zachyceni návštěvníci akce a širší veřejnost. Zde se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup podle § 84 a násl. OZ, který upravuje pořizování podobizny. V případě veřejně provozovaných aktivit, např. u sportu, je možné zveřejňovat např. jmenné údaje spolu s fotografií hráče rovněž bez jeho souhlasu, jelikož určitá forma prezentace je nezbytná a přirozená a je dovoleným zpracováním na základě oprávněného zájmu sportovního klubu. Odpovědi na další otázky týkající se činnosti spolků si můžete přečíst ZDE.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

s pozdravem

-- 
RNDr. Leoš Vejpustek
manažer Centra společných služeb
Mikroregionu Hustopečsko
manazer@hustopecsko.net

Parkování pod Kraví horou v době vinobraní

Termín: 29. 8. 2018

Kravihorští vinaři žádají vlastníky sklepů a ubytovatele ve sklepech pod Kraví horou, aby po dobu vinobraní své návštěvníky s auty odkazovali na záchytné parkoviště a všichni dodržovali zásadu „jeden sklep, jedno auto“ Děkují vinaři.

Nedělní mše svaté v 9.30

Termín: 23. 8. 2018

Nově budou slouženy mše sv. v Bořeticích v neděli v 9.30!

Hřiště za bytovkami bude zamykáno

Termín: 25. 7. 2018

Obec Bořetice upozorňuje návštěvníky dětského hřiště u bytovek „u járku“, že z důvodu porušování nočního klidu a častých návštěv nepřizpůsobilých návštěvníků z řad naší mládeže bude hřiště zamykáno. Provozní doba bude od 8 do 21 hodin denně včetně sobot a nedělí.

Celoroční provoz sběrného dvora

Termín: 5. 9. 2017

Středa: zimní čas 13–17 hod, letní čas 14–18 hod.
Sobota: 7˜–12 hod.

KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU

Termín: 14. 1. 2017

E-mail: webboretice@seznam.cz, posílejte své tipy, fotografie, informace. Předem děkujeme!

Archiv: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008