TJ Sokol - CELTIC Bořetice

CELTIC Bořetice

Předseda:      Jiří Kadlec

Tajemík:          David Petrásek

Člen výboru:   Jaroslav Otáhal

 

 

Z historie

Tělesná výchova a sport se stala již dávno také hodnotou společenskou, která pomáhá sbližovat lidstvo a to i v mezinárodním měřítku. V podmínkách naší obce se začala tělovýchova a sport formovat v roce 1919. Od roku 1920 byla v obci ustavena organizace Sokola. V dalších letech pak vznikla organizace Orla. Obě tyto organizace se zaměřovaly především na nářadí a prostná. V roce 1930 byla postavena nová škola s tělocvičnou, kde se odbývalo cvičení Sokola a Orla a divadelní představení souborů těchto spolků včetně vystoupení hasičského sboru a Omladiny. Pořádala se zde veřejná cvičení, která měla později název Tělovýchovná akademie. V dalších letech vznikly sportovní oddíly kopané a házené. V roce 1988 měla tělovýchovná jednota 240 členů a v aktivní činnosti oddíl kopané stolního tenisu, atletiky, turistiky, šachů a ZRTV.

Kopaná

Samostatnou kapitolou v historii tělovýchovy je oddíl kopané, který byl ustaven v roce 1955. V roce 1954 bylo zbudováno nové hřiště a v roce 1956 bylo doplněno o šatny. V roce 1963 postoupil oddíl kopané do III. třídy a v roce 1967 do okresního přeboru. V roce 1973 z této soutěže bořetičtí sestoupili a trvalo jim na 14 let do roku 1987 než se do okresu opět vrátili. Po sedmi letech opět sestoupili - snad proto, aby se po roce bez ztráty bodu vrátili opět zpět. V této době si za bořetický tým zahráli i bývalí reprezentanti Československa František Veselý a Jarkovský z Prahy. Největší úspěch oddílu zajistili žáci, kteří se v roce 1981 probojovali do krajského přeboru.

Také v kulturním životě mají a vždy měli sportovci své nezastupitelné místo. Každoročně se podíleli na pořádání tradičních Ostatků, několikadenních zájezdů a po řadu let si nikdo bez zásluhy sportovců nedovedl představit pořádnou oslavu Silvestra. Tělovýchova vybudovala přísálí kulturního domu a taneční hodový parket včetně stojanu na máju.

Sportovní činnosti TJ Sokol

Sportovní činnost je zaměřena na fotbal, jiný sportovní oddíl TJ Sokol Bořetice v současné době nemá. V soutěžích OFS Břeclav má TJ Sokol Bořetice tři mužstva - žáky, dorost a muže. Žáci hrají základní soutěž pod vedení Milana Herůfka. Dorost hraje okresní přebor pod vedením Stanislava Hříby. Muži hrají okresní přebor pod vedením Milana Lukáče a Jiřího Kadlece.

Kulturní a společenská činnost

Z kulturně-sportovních akcí, které probíhají pod vedením Ing. Lenky Bukovské, bychom neměli opomenout Pálení vánočních stromků, Slet čarodějnic a Den dětí. Všechny tyto akce jsou spojeny s různými soutěžemi pro děti. Větší akcí, kterou pořádáme každoročně, jsou Ostatky. V sobotu pro dospělé tradiční Maškarní ples a v neděli Maškarní merenda pro děti. Do kulturních akcí patří i výlety do měst našeho okresu za účelem prohlídky kulturních památek a také spolupořadatelství oblíbeného Běhu za bořetickým burčákem.

Stavební činnost

Roku 2004 se bořetickým sportovcům podařilo po dlouholeté usilovné práci dokončit výstavbu nových šaten, které tak ke spokojenosti všech uživatelů slouží nyní svému účelu. V roce 2005 se započalo s rekonstrukcí starých šaten za finančního pokrytí dotací ze státního rozpočtu ve výši 1,2 mil. korun na rekonstrukci víceúčelového hřiště. Zásluhu na zajištění této dotace má Ing. Schejbalová z Regionálního sdružení ČSTV a pan poslanec Ladislav Šustr, za což jim oběma patří obrovský dík. K této dotaci byl přidán další grant poskytnutý JmK ve výši 500.000,- Kč a finanční příspěvek od obce ve výši 500.000,- Kč a tudíž se mohlo začít s výstavbou. Rekonstrukce víceúčelového hřiště začala začátkem května a byla dokončena 15. července 2005. TJ Sokol Bořetice tímto vyzískala nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal a basketbal. Při neoficiálním otevření tohoto hřiště TJ Sokol pořádala turnaj v malé kopané. Oficiální otevření proběhlo 6. května 2006. Celkové náklady na výstavbu víceúčelového hřiště činily 2.119.000,- Kč.