Bořetické listy nejlepším obecním zpravodajem roku 2017

Datum: 11. 7. 2018

Obec Bořetice přihlásila v červnu 2018 Bořetické listy do 7. ročníku celorepublikové soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2017“, kterou vyhlašuje Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. a Sdružení místních samospráv ČR u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů a již tradičních „Dnů dobré vůle“ na Velehradě.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 296 zpravodajů měst a obcí z celé České republiky. Porota se skládala ze zástupců vyhlašovatelů a profesionálních novinářů, kteří hodnotili zpravodaje po stránce nejen obsahové, ale také grafické. Vyhlášení výsledků proběhlo dne 4. 7. 2018 na Obecním úřadě na Velehradě. Bořetické listy v kategorii „Obecní zpravodaj“ obsadily první místo před Psárským zpravodajem a Magazínem ze života obce Hvozdná.

Publikováno: 11. 7. 2018